Robert Klopştok, Maks Brod, Oskar Pollak – Kafkanın dostları kimlər idi?  


Yazıçı Frans Kafka əsasən oxucuları üzərində tənha, vaxtını adətən tək keçirən insan təsiri bağışlasa da onun həyatında kifayət qədər tanışı, dostu, sevgilisi olub. Continue reading

Topluluq


Biz beş dostuq. Bir gün ard-arda bir evdən çölə çıxdıq. Birinci çıxan darvazanın yanında dayandı, sonra isə ikinci çıxdı, daha doğrusu yumru civə dənəcikləri kimi sürüşərək birincinin yanında yerini tutdu. Sonra üçüncü, dördüncü və beşinci çıxdı. Nəhayət hamımız bir sırada dayandıq. Continue reading